home contact
H o m e
O v e r  V J G
B e e l d m a t e r i a a l
D i e n s t e n
R e f e r e n t i e s
C o n t a c t
Het team van VJG TV-Producties is flexibel, deskundig en zeer klantgericht.

Voor al uw wensen voor het vervaardigen van een bedrijfsgerichte VIDEOproductie is VJG dé aangewezen partner.

Website geactualiseerd 7 juni 2019

Over Video - en Journaalgroep  (VJG)

De stichting VJG produceert videofilms voor bedrijven en op verzoek voor lokale en regionale TV-omroepen.

Elke opdracht voor het produceren van een film is afgestemd op de wens van organisaties met als doel de klant succesvol te laten zijn.
De investering in een videofilm van uw bedrijf/organisatie zal u in alle opzichten meevallen!

VJG is ingeschreven bij de K v K onder Nr. 41146625.
De stichting bestaat uit 2 bestuursleden: W. van Wensveen, voorzitter en
Ton ter Heijden, secretaris/penningmeester. De inzet van de bestuursleden is pro Deo.

Activiteitenverslag 2018

In bovengenoemd jaar heeft deVJG in opdracht van de Stichting Vitis Welzijn en de bibliotheken van Westland, Maassluis en Midden-Delfland regelmatig z.g. nieuwsonderwerpen geproduceerd t.b.v. de sites van genoemde organisaties.
Voor de Stichting Seniorenraad Westland is in 2018 maandelijks het Seniorenjournaal 'Senior in Beeld' geproduceerd t.b.v. de site van deze organisatie.

VJG-producties zijn uitgezonden d.m.v. internet of de locale TV-zender WOS Media.
Voor de organisatie 'Geworteld in Westland BV' zijn 49 familiefilms over Westlandse familiebedrijven van meer dan 3 generaties geproduceerd.

In het afgelopen jaren is historische film- en videomateriaal gedigitaliseerd t.b.v. het Historisch Archief Westland. Bovendien zijn in 2018 voor diverse vrijwilligers- organisaties promotiefilmpjes t.b.v. internet (eigen site) pro Deo vervaardigd. Wij noemen hier:

Stichting Kidz for Kidz Survival,
Stichting Kids for Kids,
Stichting Inloophuis Carma Naaldwijk,
Stichting Kikkeropfleurdoos.
Stichting Seniorenraad Westland,
Westlands Mannenkoor.BELEIDSPLAN VAN DE VIDEO-JOURNAALGROEP WESTLAND

Permanente doelstelling van de stichting:

Het vastleggen van videobeelden van historische gebeurtenissen in de gemeente Westland, waardoor belangrijke, geschiedkundige hoogtepunten in ‘levende’ beelden kunnen worden opgeslagen in de archieven van de gemeente Westland ten behoeve van het nageslacht.
Genoemde activiteiten worden sinds 1992 -  het oprichtingsjaar - uitgevoerd, steeds in samenwerking met de gemeente Westland.

Ook worden door de vrijwilligers van VJG activiteiten uitgevoerd voor diverse non-profit organisaties. Hier geldt dat in opdracht van organisaties bedrijfsactiviteiten op video worden vastgelegd, zodat men daarna via het medium internet, op de eigen website, de genoemde gebeurtenissen kan publiceren.

AMBITIES


Het continueren van cultureel-maatschappelijke activiteiten en handhaving van de doelstellingen voor de komende twee jaar, zoals geformuleerd in het beleidsplan. Hierbij streeft het bestuur ernaar dat aan de integrale, financiële verplichtingen kan worden voldaan d.m.v. financiële ondersteuning door de organisaties, waarvoor de in het beleidsplan genoemde activiteiten worden gerealiseerd.

Voorts wordt in de komende jaren historisch filmmateriaal gedigitaliseerd in opdracht van het Historisch Archief Westland (HAW). Na digitalisering kan het publiek beschikken over dit specifieke filmmateriaal via het Historisch Archief Westland of via VJG.

De jarenlange ervaring van de vrijwilligers en het opgebouwde vertrouwen bij de Westlandse gemeenschap zijn de belangrijkste pijlers voor toekomstige continuering van onze stichting.Tegelijkertijd is de vergrijzing van de videogroep een ontwikkeling die ons zorgen baart voor de nabije toekomst.)

Onze stichting stelt alles in het werk om jonge bestuursleden aan te trekken, waardoor de komende jaren mogelijke continuďteitsproblemen kunnen worden voorkomen.

Het op peil houden van de hoge kwaliteit van de producties, waardoor de Westlandse kijker geboeid blijft door belangrijke functionele informatie. Met name de samenwerking met de Stichting Seniorenraad Westland is daar een niet onbelangrijk onderdeel van.

LAATSTE NIEUWS

Het bestuur van VJG heeft besloten om de activiteit Regionale Internettelevisie (RITV) - ondanks het grote succes - per 1 april te beëindigen. Logistiek werd het te belastend om met het geringe aantal vrijwilligers wekelijks nieuwe, gevarieerde content voor RITV te programmeren.
Mocht u hierover vragen hebben neemt dan contact met de redactie van VJG:
06 121 646 84


  

 

terug


VJG TV-Producties © 2014